Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie tej strony znajdującej się pod adresem www.mobissimo.pl. Zawarte tu reguły polityki prywatności dotyczą określonych zasad jakimi posługuje się firma Mobissimo w zakresie zarządzania danymi osobowymi jak i innymi danymi przekazanymi za pośrednictwem tej witryny.


Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Podczas odwiedzania naszej strony możesz pozostać zupełnie anonimowym użytkownikiem, nie ujawniając swoich jakichkolwiek danych osobowych. Gromadzimy informacje o Tobie dopiero w chwili gdy dobrowolnie je nam dostarczysz (nie masz takiego obowiązku). Podczas rejestracji do serwisu istnieje możliwość dobrowolnego przekazania informacji o Tobie. Wówczas możemy wykorzystać je w celu odpowiedzi na Twoje zapytania oraz w celu informowania o serwisie Mobissimo.


Ciasteczka - Cookies

Możemy korzystać z małych plików tekstowych zwanych Ciasteczkami (ang. Cookies) w celu poprawy jakości funkcjonowania naszej strony. Ciasteczko to część danych przechowywanych na dysku twardym użytkownika, zawierająca informacje na jego temat. Ciasteczka z reguły nie pozwalają nam na identyfikację użytkownika. Z ciasteczek korzystać również mogą podczas Twoich wizyt zewnętrzne witryny internetowe naszych partnerów (zgodnie z zasadami umieszczonymi poniżej), wówczas korzystanie z plików cookie może być przedmiotem ich własnej polityki prywatności. Partnerzy Mobissimo nie mają dostępu do ciasteczek Mobissimo.

Zezwalamy naszym partnerom i innym stronom trzecim na umieszczenie na ich stronie ciasteczek w celu monitorowania niektórych czynności wyszukiwania, przeglądania i wykonanych tam kliknięć. Ma to na celu przede wszystkim dostosowanie proponowanych na stronie reklam bezpośrednio do Twoich potrzeb. Ma to również na celu pokazanie reakcji użytkowników na zamieszczone na stronie reklamy, oferty podróży. Żadna z trzecich witryn nie jest uprawniona do wykorzystania informacji o Tobie.

Mobissimo w trakcie Twoich odwiedzin wyświetla reklamy stron trzecich. Firmy te mogą używać informacji (nie wliczają się w to: nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) o Twoich wizytach na tej bądź innych stronach w celu wyświetlania reklam towarów i usług, które mog. Cię zainteresować. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się na temat tej praktyki czegoś więcej, bądź chciałbyś dowiedzieć się, jakie kroki podjąć by żadne informacje nie były przetwarzane przez firmy trzecie kliknij tutaj.


Gromadzenie informacji

Zastrzegamy sobie prawo do śledzenia całkowitej liczby osób odwiedzających naszą witrynę internetową, liczbę odwiedzin poszczególnej podstrony, adres IP oraz nazwy domen dostawców internetu naszych użytkowników. Możemy te dane analizować w celach statystycznych, ale informacje te są przedstawiane w sposób zbiorczy, nie zawierają informacji osobowych umożliwiających identyfikację. Nie ma możliwości związania tych danych w jakikolwiek sposób z konkretnym użytkownikiem serwisu. Możemy korzystać z takich zbiorczych informacji by analizować panujące trendy, administrować nasze strony, oraz ruch na nich panujący. Pomocne są one nam również do zbierania informacji demograficznych do ogólnego użytku.


Ujawnianie

Każda organizacja, do której wymagane jest podanie informacji osobistych użytkownika, również zobowiązana jest zgodnie z własną polityką prywatności do utrzymania ich w tajności. Jesteśmy również zobowiązani przez prawo, rozporządzenia, bądź inny organ rządowy do ujawnienia danych w razie zaistnienia takiej potrzeby. Nie będziemy sprzedawać informacji pozwalających na Twoją identyfikację żadnym firmom czy organizacjom, za wyjątkiem sytuacji typu fuzja, konsolidacja lub inne działania polegające na reorganizacji wewnątrz przedsiębiorstwa w jakich uczestniczy bezpośrednio Mobissimo. W takiej sytuacji jednostka przejmująca dane o klientach zobowiązana będzie do przestrzegania niniejszych zasad naszej Polityki Prywatności.


Linki do stron trzecich

Strona Mobissimo zawiera linki do innych witryn lub zasobów sieciowych ("External Web Sites"). Ponieważ Mobissimo nie ma kontroli nad zasobami i witrynami zewnętrznymi, nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty i inne materiały tam zawarte. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Mobissimo nie ponosi ani winy ani odpowiedzialności, bezpośredniej bądź pośredniej za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez strony zewnętrzne. Zewnętrzne strony internetowe również posiadają własne zasady i warunki, łącznie z polityką prywatności, na które nasz serwis nie ma żadnego wpływu.


Dzieci

Zgodnie z ustawą "Federal Children's Online Privacy Protection Act" (COPPA) z 1998 roku, strona Mobissimo nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 18 roku życia. Mobissimo nie umyślnie zbiera informacje od dzieci poniżej 13 roku życia.


Korekta/ Aktualizacja/ usuwanie danych osobowych

Mobissimo oferuje możliwość przeglądu, korekty bądź usunięcia wszelkich informacji osobowych, które zostały nam dostarczone. Jeśli chcesz mieć w nie wgląd, chcesz je zmodyfikować, bądź usunąć możesz się skontaktować z Mobissimo za pośrednictwem e-mail, telefonicznie pod numerem 415-344-0838, lub przesyłając list na adres pocztowy: Mobissimo, Inc.
Attention: Webmaster
631 Howard St.
Suite 520
San Francisco, California 94105
United States of America


Aktualizacja polityki prywatności

W związku z ekspansywną naturą rozwoju internetu, Mobissimo może umieścić pewne uaktualnienia w swojej Polityce Prywatności by każdy użytkownik strony wiedział jakie informacje do czego i na jakiej zasadzie są przez nas wykorzystywane. Mobissimo zachęca do regularnego odwiedzania tej zakładki w celu zapoznawania się na bieżąco z uaktualnieniami w Polityce Prywatności naszego serwisu.
Niniejsza Polityka Prywatności uaktualniana była 5 lutego 2008 roku
Obowiązuję od dnia 5 lutego 2008 roku